Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obserwuj nas w serwisie LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historie Absolwentów: Agnieszka Fluda-Krokos

Historie Absolwentów: Agnieszka Fluda-Krokos

"Sukces to radość i satysfakcja z zamykania kolejnych projektów, które wynikają z robienia tego, co się umie i kocha. Sukces to także nauka wynoszona ze wszystkiego, co spotykamy w swojej wędrówce. Sukcesem będzie zarówno doskonałe, samodzielnie wykonane ciasto, jak i udział w międzynarodowym projekcie; sukcesem będzie kochająca się rodzina, ale też szczęśliwe życie singla. Sukces ma wiele twarzy, wydań, rodzajów, odmian, ale dążenie do sukcesu to zawsze ta sama droga - rozwój, plany, droga, starania, praca, zyski i straty."

Imię i nazwisko: Agnieszka Fluda-Krokos

Miejsce zamieszkania: Kraków, Polska

Stanowisko pracy: dyrektor, adiunkt

Kierunek ukończony na UJ: filologia polska


Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim?

Na pewno obrona pracy magisterskiej a później rozprawy doktorskiej - obie jako zwieńczenie kilku lat pracy, marzeń, działań, aktywności. Poza tym codzienne małe-wielkie drobiazgi, które sprawiały, że czas studiów był intensywny i ciekawy - fantastyczne zajęcia i dyskusje, zapisy i oczekiwanie na zajęcia, wspaniali wykładowcy. I Gołębnik, obok którego zawsze przechodzę z uśmiechem i wzruszeniem.

Jak rozpoczęła się Twoja kariera zawodowa? Jakie były w niej decydujące wydarzenia?

2007 r. - pierwsza praca, w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie trafiłam niedługo po odbytych tam praktykach. Jednocześnie to miejsce, do którego wróciłam dokładnie 12 lat później jako dyrektor. Po drodze na pewno drugi kierunek studiów, doktorat i studia podyplomowe - każdy z etapów związany z edukacją i zdobywaniem nowych kompetencji.

Jak wykształcenie przyczyniło się do rozwoju Twojej kariery zawodowej?

Każde z podjętych przeze mnie studiów (Filologia Polska w Uniwersytecie Jagiellońskim - ukończona w 2005 r., tamże studia doktoranckie - 2011 r.; Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie - 2008; podyplomowe Edytorstwo /Uniwersytet Pedagogiczny/ - 2007; podyplomowe Akademia Dziedzictwa /Międzynarodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/ - 2018; podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi /Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/ - rozpoczęte w 2020 r.) - to świadome decyzje w poszukiwaniu i rozwijaniu własnej ścieżki zawodowej. Każdy z wymienionych kierunków to nowe kompetencje i umiejętności, nowe kontakty i projekty, podejmowane wyzwania, jak i satysfakcja. Podobnie, jak i różnego rodzaju kursy, w których co jakiś czas biorę udział. Nie wyobrażam sobie, by skończyć studia i stanąć w miejscu. Sednem istnienia jest rozwój, poszukiwanie i zmiana bez względu na to, jaką drogę wybierzemy.

Opowiedz nam o swojej obecnej pracy. Co teraz robisz?

Obecnie, od roku 2019 jestem dyrektorem Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie - instytucji o ponad 150-letniej tradycji gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, opracowywania i udostępniania wielu bezcennych, jednostkowych jednostek bibliotecznych i archiwalnych. To ogromna odpowiedzialność za powierzone zbiory, ale i codzienne wyzwania związane z funkcjonowaniem placówki i zespołu. Poza tym od 2011 r. pracuję jako adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przekazując studentom wiedzę i umiejętności związane z szeroko rozumianym zarządzaniem informacją. Praca w Uniwersytecie to także m.in. badania naukowe, publikacje, konferencje.

Jakie są teraz Twoje największe wyzwania?

Jest ich sporo - gdy jedno wyzwanie zamykam, mam już w głowie kolejne: od najprostszych (typu: żeby ciasto się udało - uwielbiam piec!, oddać artykuł w terminie, nie zapomnieć o ważnych datach), po wieloetapowe, czaso- i pracochłonne (np. wydanie książki naukowej) i takie, które realizować będę do końca życia. Wszystkie jednak łączy idea rozwoju, niespoczywania na laurach, podejmowania nowych wyzwań, poznawania. Proszę jednak nie mylić tego z pogonią za wszystkim, z robieniem wszystkiego - to także idea wyboru. Każde wyzwanie to wybór, ludzie, działania, korzyści i straty, nauka.

Jak wygląda życie i praca w mieście/kraju w którym mieszkasz?

Mieszkam w Krakowie od ponad 20 lat. Daje mnóstwo możliwości - jest ogromnym, elastycznym rynkiem edukacji, kultury i pracy, miejscem o wielokulturowym i międzynarodowym statusie. Można tu wieść szybkie, wielokierunkowe, pełne wyzwań życie, jak i spędzać ciche godziny w kawiarniach, restauracjach czy wielu wspaniałych bibliotekach, muzeach i innych instytucjach kultury i dziedzictwa. Można dać się porwać tłumowi na Rynku Głównym czy bulwarach, ale też posnuć się po mało znanych turystom okolicach. Można studiować, rozwijać się i jednocześnie obserwować, jak samo miasto zmienia się i rozwija, i stawać się jego integralną częścią coraz bardziej z każdym dniem. Tu realizować swoje plany, odkrywać swój potencjał, łączyć wiele ról.

Jaka jest Twoja definicja sukcesu?

Sukces to radość i satysfakcja z zamykania kolejnych projektów, które wynikają z robienia tego, co się umie i kocha. Sukces to także nauka wynoszona ze wszystkiego, co spotykamy w swojej wędrówce. Sukcesem będzie zarówno doskonałe, samodzielnie wykonane ciasto, jak i udział w międzynarodowym projekcie; sukcesem będzie kochająca się rodzina, ale też szczęśliwe życie singla. Sukces ma wiele twarzy, wydań, rodzajów, odmian, ale dążenie do sukcesu to zawsze ta sama droga - rozwój, plany, droga, starania, praca, zyski i straty.

Jakie masz porady/wskazówki dla obecnych studentów, którzy wkraczają na rynek pracy?

Marzyć i urzeczywistniać, planować i realizować, rozwijać się. I być cierpliwym, konsekwentnym, elastycznym. Otaczać się ludźmi, którzy motywują i wspierają. Działać w zgodzie ze sobą i poszanowaniem innych. I cieszyć się z każdego, nawet najmniejszego kroku zrobionego w kierunku celu.

Jak wyobrażasz sobie współpracę Uniwersytetu Jagiellońskiego z absolwentami?

Utrzymywanie kontaktów, różnego rodzaju szkolenia po zakończeniu studiów, profilowane spotkania z mentorami, coachami kariery, badanie losów absolwentów.

Polecamy również
Historie Absolwentów: Tomasz Ćwiąkała
Historie Absolwentów: Tomasz Ćwiąkała
Historie Absolwentów: Joanna Kołak
Historie Absolwentów: Joanna Kołak
Historie Absolwentów: Marcin Szcześniak
Historie Absolwentów: Marcin Szcześniak
Historie Absolwentów: Michał Matuszewski
Historie Absolwentów: Michał Matuszewski