Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obserwuj nas w serwisie LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii

Konkurs na dwa stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w zakresie: (1) zmian przestrzennych w sferze gospodarczej i społecznej i ich uwarunkowań, kreowania nowych ośrodków wzrostu, odporności układów przestrzennych na zdarzenia ekstremalne, idei zrównoważonego rozwoju i konsumpcji oraz (2) w zakresie zmian przestrzennych w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej oraz odporności układów miejskich lub wiejskich na wyzwania przyszłości, zrównoważony rozwój miast lub obszarów wiejskich

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora,
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Idealny/a kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

 1. jest naukowcem posiadającym stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin akademickich, współpracujących z POB (https://futuresoc.id.uj.edu.pl/o-nas),
 2. posiada doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 3. posiada dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach związany z tematyką ogłoszenia (w szczególności jest głównym autor(ką) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, jest autorem(ką) recenzowanej monografii naukowej z listy z II/I poziomu polskiego wykazu wydawnictw (listymnisw.pl/full.php), lub publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus),
 4. posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych uzyskanych na drodze konkursu (np. jest/był kierownikiem projektu, głównym wykonawcą lub współwykonawcą przynajmniej jednego zakończonego grantu badawczego, pozyskanego ze źródeł zewnętrznych),
 5. podejmuje się współpracy z innymi członkami grupy badawczej,
 6. posiada doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji,
 7. posiada doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 8. posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Polecamy również
Otwarty nabór na staż naukowy w Joint Research Centre (Komisja Europejska)

Otwarty nabór na staż naukowy w Joint Research Centre (Komisja Europejska)

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje specjalisty w zakresie statystyki z umiejętnością analizy dużych baz danych na stanowisko badacza/badaczki

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje specjalisty w zakresie statystyki z umiejętnością analizy dużych baz danych na stanowisko badacza/badaczki

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu POLS NCN "Program Pozytywnego Zdrowia"

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu POLS NCN "Program Pozytywnego Zdrowia"