Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Link do LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Link do Facebooka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Alumni UJ - program rozwoju współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Alumni UJ - program rozwoju współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kiedy w 2018 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Projektu International Alumni, nie wahaliśmy się ani chwili. Pomyśleliśmy: oto doskonały moment, by podjąć szersze aktywności na rzecz współpracy z absolwentami. Chcemy, by ten Projekt stał się impulsem do działań wykraczających poza ramy czasowe, w których będzie realizowany.

Jako cel najważniejszy określiliśmy poprawę komunikacji z absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozważaliśmy różne możliwości, m.in. stworzenie specjalnej platformy dedykowanej naszym absolwentom. Jednak po przemyśleniach i konsultacjach postanowiliśmy postawić na rozwiązanie już istniejące, dające duże możliwości i gromadzące ogromną społeczność osób, które z Uniwersytetem były związane. Wybraliśmy platformę LinkedIn jako miejsce, gdzie spotykają się ludzie biznesu i nauki.

W pierwszej fazie Projektu opracowana została strategia komunikacji, której wdrażanie aktualnie rozpoczynamy. Pragniemy dostarczać naszym absolwentom ciekawe treści, zarówno aktualności z życia UJ, informacje o spotkaniach, konferencjach, ale także szkoleniach czy warsztatach, wywiady i interesujące artykuły.

Pragniemy, by nasz profil stał się dla Państwa miejscem kontaktu z Alma Mater. We wrześniu 2019 r. ogłosiliśmy specjalną ankietę, w której pytaliśmy m.in. o możliwości współpracy, oczekiwania wobec UJ. Odzew nas zaskoczył. Otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi, które stały się nieocenioną pomocą w określeniu najbliższych planów i kierunku, w którym mamy podążać.

Bezpośrednie rozmowy z osobami, które wzięły udział w badaniu i wyraziły zgodę na kontakt, przyczyniły się do podjęcia pewnych działań, które wspólnie będziemy realizować. Część z Państwa podzieliła się z nami historiami swoich karier zawodowych, część wyraziła gotowość zostania mentorami.

A skoro o mentorach mowa chcielibyśmy wspomnieć o drugiej części Projektu Alumni UJ… Dziesięcioro naszych absolwentów – mentorów wzięło udział w szczególnym spotkaniu z przedstawicielami Uczelni, które miało odbyć się w Krakowie 11 maja 2020 roku. Ze względu na pandemię odbyło się ono w wersji online. Spotkanie to było kulminacyjnym punktem cyklu szkoleń, który mentorzy przygotowali dla studentów UJ. Każdy z mentorów poprowadził trzy spotkania (w formie webinariów) z grupą studentów, w czasie których omawiane były tematy związane z rozwojem ścieżki kariery w branży reprezentowanej przez danego mentora.

Studenci mieli więc okazję do poznania warunków rynku pracy bezpośrednio od praktyków mieszkających i pracujących obecnie poza granicami Polski.

Majowe wydarzenie to dopiero początek. W kolejnych latach chcemy rozwijać współpracę z absolwentami naszej Uczelni na różnych płaszczyznach. Dlatego też prosimy o kontakt z nami. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek uwagi, sugestie, wątpliwości, pytania, poinformujcie nas. I odwiedźcie nasz profil w serwisie LinkedIn.

 

Kierownik Projektu – Piotr Rapciak, alumni@uj.edu.pl

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Poniżej logo NAWA i UJ