Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obserwuj nas w serwisie LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Facebook

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Alumni UJ - program rozwoju współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Alumni UJ - program rozwoju współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kiedy w 2018 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Projektu International Alumni, nie wahaliśmy się ani chwili. Pomyśleliśmy: oto doskonały moment, by podjąć szersze aktywności na rzecz współpracy z absolwentami. Chcemy, by ten Projekt stał się impulsem do działań wykraczających poza ramy czasowe, w których będzie realizowany.

Jako cel najważniejszy określiliśmy poprawę komunikacji z absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozważaliśmy różne możliwości, m.in. stworzenie specjalnej platformy dedykowanej naszym absolwentom. Jednak po przemyśleniach i konsultacjach postanowiliśmy postawić na rozwiązanie już istniejące, dające duże możliwości i gromadzące ogromną społeczność osób, które z Uniwersytetem były związane. Wybraliśmy platformę LinkedIn jako miejsce, gdzie spotykają się ludzie biznesu i nauki.

W pierwszej fazie Projektu opracowana została strategia komunikacji, której wdrażanie aktualnie rozpoczynamy. Pragniemy dostarczać naszym absolwentom ciekawe treści, zarówno aktualności z życia UJ, informacje o spotkaniach, konferencjach, ale także szkoleniach czy warsztatach, wywiady i interesujące artykuły.

Pragniemy, by nasz profil stał się dla Państwa miejscem kontaktu z Alma Mater. We wrześniu 2019 r. ogłosiliśmy specjalną ankietę, w której pytaliśmy m.in. o możliwości współpracy, oczekiwania wobec UJ. Odzew nas zaskoczył. Otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi, które stały się nieocenioną pomocą w określeniu najbliższych planów i kierunku, w którym mamy podążać.

Bezpośrednie rozmowy z osobami, które wzięły udział w badaniu i wyraziły zgodę na kontakt, przyczyniły się do podjęcia pewnych działań, które wspólnie będziemy realizować. Część z Państwa podzieliła się z nami historiami swoich karier zawodowych, część wyraziła gotowość zostania mentorami.

A skoro o mentorach mowa chcielibyśmy wspomnieć o drugiej części Projektu Alumni UJ… Dziesięcioro naszych absolwentów – mentorów wzięło udział w szczególnym spotkaniu z przedstawicielami Uczelni, które miało odbyć się w Krakowie 11 maja 2020 roku. Ze względu na pandemię odbyło się ono w wersji online. Spotkanie to było kulminacyjnym punktem cyklu szkoleń, który mentorzy przygotowali dla studentów UJ. Każdy z mentorów poprowadził trzy spotkania (w formie webinariów) z grupą studentów, w czasie których omawiane były tematy związane z rozwojem ścieżki kariery w branży reprezentowanej przez danego mentora.

Studenci mieli więc okazję do poznania warunków rynku pracy bezpośrednio od praktyków mieszkających i pracujących obecnie poza granicami Polski.

Majowe wydarzenie to dopiero początek. W kolejnych latach chcemy rozwijać współpracę z absolwentami naszej Uczelni na różnych płaszczyznach. Dlatego też prosimy o kontakt z nami. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek uwagi, sugestie, wątpliwości, pytania, poinformujcie nas. I odwiedźcie nasz profil w serwisie LinkedIn.

 

Kierownik Projektu – Piotr Rapciak, alumni@uj.edu.pl

Logo NAWA i UJ