Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obserwuj nas w serwisie LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Facebook

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitorowanie losów absolwentów

W 2008 roku Uniwersytet Jagielloński wprowadził ogólnouczelniany, cykliczny monitoring losów zawodowych absolwentów studiów pierwszego stopnia, jednolitych oraz drugiego stopnia. Realizowane badanie dostarcza użytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale również kandydatom na studia, studentom, absolwentom czy pracodawcom. Głównym celem badania jest poznanie losów zawodowych absolwentów uczelni, by lepiej dostosowywać programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

Badanie dostarcza informacji na temat zatrudnienia (forma wykonywanej pracy, wysokość etatu, wielkość firmy, branża firmy, wykonywany zawód, związek pracy ze zdobytym wykształceniem, wysokość zarobków), form i powodów kontynuacji nauki oraz braku aktywności zawodowej. Ankietowani dokonują samooceny poziomu posiadanych kompetencji oraz dzielą się uwagami na temat wartości ukończonych studiów oraz ich deficytów.

W badaniu każdego rocznika przyjęto metodę panelową, która pozwala uchwycić dynamikę zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Te same osoby z danego rocznika (czyli członkowie określonej populacji badawczej) mają być ankietowane trzykrotnie: po sześciu miesiącach od daty złożenia egzaminu lub obrony pracy dyplomowej oraz ponownie, po upływie trzech oraz pięciu lat.

Monitorowanie losów absolwentów realizowane jest jako ilościowe badanie sondażowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, w którym link do ankiety wypełnianej przez absolwenta jest wysyłany w oparciu o wcześniej przygotowaną listę adresów e-mailowych. Każdy absolwent UJ może wziąć udział w badaniu, jednak ankiety wysyłane są do tych osób, które wyraziły zgodę na kontakt po zakończeniu studiów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Udział w badaniu jest dobrowolny, zatem nawet jeśli absolwent wyraził zgodę na przesłanie do niego wiadomości z linkiem do kwestionariusza, to nie ma on obowiązku wypełnienia ankiety.

Szczegółowe raporty z badań są przekazywane co roku dziekanom poszczególnych wydziałów oraz pełnomocnikom dziekanów do spraw ewaluacji jakości kształcenia. Skrócone raporty można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w maju 2016 program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów bazujących na danych administracyjnych ZUS i POL-on. Daje on podstawową wiedzę na temat sytuacji zawodowej osób, które ukończyły różne uczelnie w Polsce, co pozwala na ich porównanie z absolwentami UJ.

Baza dostępna jest pod adresem: absolwenci.nauka.gov.pl. Uwaga: w przypadku porównywania sytuacji absolwentów różnych uczelni, zalecamy analizę danych na poziomie konkretnego kierunku studiów.

Zobacz również

» Dotychczasowe raporty (wymagane logowanie w domenach UJ)

» Badanie losów zawodowych absolwentów CM UJ