Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Link do LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Link do Facebooka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historie absolwentów: Piotr Bankowicz

Historie absolwentów: Piotr Bankowicz

„Polecam rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Najlepiej kiedy pasja stanie się pracą i będzie to taka praca, z którą będziemy mogli związać się na dłużej. ”

  • Imię i nazwisko:Piotr Bankowicz
  • Miejsce zamieszkania (miasto, kraj): Warszawa, Polska
  • Stanowisko:Internal Security Agency CI officer (Ret.)(ABW)(col.), international affairs and East Asia observer
  • Ukończony kierunek (na UJ): Politologia i Stosunki międzynarodowe

Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim?

Sama możliwość studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim to duże wyróżnienie i prestiż. Okres studiów to prawdopodobnie najlepszy czas w życiu każdego, kto miał możliwość studiowania,  szczególnie w Krakowie, na UJ. To zdecydowanie najlepsze miejsce do studiowania i doświadczania wyjątkowości tej uczelni i miasta.

Jak rozpoczęła się Twoja kariera zawodowa? Jakie były w niej decydujące wydarzenia?

Moja kariera zawodowa zaczęła się wkrótce po obronie pracy magisterskiej i zakończeniu studiów. Na przełomie IV i V roku nauki przyszła myśl, że może dobrze byłoby spróbować swoich sił w służbie państwowej. Kierunek studiów w zasadzie do tego predystynował.  Wziąłem udział w spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie zachęcano do podjęcia służby. Idąc tym tropem, postanowiłem aplikować  do istniejącego już od kilku lat Urzędu Ochrony Państwa (dziś Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) - świat tajnych służb zawsze wydawał się taki niedostępny i bardzo ekscytujący. Złożyłem odpowiednie dokumenty i rozpoczęła się kilkumiesięczna procedura, która w moim przypadku zakończyła się pozytywnie i moja kandydatura została rozpatrzona pozytywnie. Po kilkuletniej pracy w Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa w Krakowie pojawiła się propozycja kontynuowania i rozwijania kariery w centrali UOP w Warszawie. Skorzystałem z tej propozycji, choć związane to było z totalną przebudową życia prywatnego - kwestie mieszkaniowe, praca żony, słaba znajomość miasta, oddalenie od rodziny. W latach 90-tych poszukiwanie pracy i rozwijanie kariery z dala od miejsca zamieszkania nie było jeszcze praktyką powszechną. Z upływem czasu okazało się, że był to dobry wybór. Praca w centrali spełniła oczekiwania dając szerokie spojrzenie na kwestie, którymi się zajmowałem i jednocześnie umożliwiła dalszy rozwój zawodowy i zdobycie odpowiednich umiejętności oraz doświadczenia. Pracowałem na wielu szczeblach organizacyjnych - od najniższych do kierowniczych średniego i wyższego szczebla. Stabilna, pewna i dająca satysfakcję praca pozwoliła na zakorzenienie się w nowym miejscu. W Warszawie powiększyła mi się rodzina.

Jak wykształcenie przyczyniło się do rozwoju Twojej kariery zawodowej?

W znacznym stopniu. Politologia zdecydowanie poszerza horyzonty, daje podstawy teoretyczne na temat mechanizmów rządzących światem. W wymiarze międzynarodowym (stosunki międzynarodowe) pozwala otworzyć się na nowe kraje, poznać rozwiązania w nich funkcjonujące, ocenić i ewentualnie wdrożyć w warunkach polskich sprawdzone i działające metody. Kierunki politologiczne to kuźnia kadr dla instytucji i organów państwa, ale także przepustka dla osób myślących o karierze politycznej tak w wymiarze lokalnym, jak i centralnym.

Opowiedz nam o swojej obecnej pracy. Co teraz robisz?

W ubiegłym roku po 28-letniej służbie w UOP/ABW przeszedłem w stan spoczynku.

Jakie są teraz Twoje największe wyzwania?

W oparciu o posiadane umiejętności i uzyskane doświadczenie będę odkrywał teraz po raz drugi w swoim życiu nowy tajemniczy świat, tym razem będzie to świat w tzw. cywilu.

Jak wygląda życie i praca w mieście/kraju w którym mieszkasz?

Już od dwudziestu kilku lat mieszkam w Warszawie. Po przyjeździe tutaj miasto jawiło się jako przytłaczające, nieprzyjazne, anonimowe, nieustannie pędzące nie wiadomo w jakim kierunku i celu. Po latach nastąpiła jednak rewizja tego poglądu. Miasto jest nowoczesne, dynamicznie się rozwija, przyciąga inwestorów i inwestycje. Usługi miejskie, w tym komunikacja, znajdują się na dobrym poziomie. Starsze dzielnice są przyjazne dla rodzin z dziećmi - szkoły, przychodnie, place zabaw. W całym mieście jest dużo terenów zielonych, parków, miejsc rekreacyjnych i ścieżek rowerowych. Stolica proponuje bardzo szeroką ofertę, kulturalną, sportową i kulinarną (także w wymiarze międzynarodowym) praktycznie w każdej dzielnicy. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Jaka jest Twoja definicja sukcesu?

 Za sukces uważam poczucie dobrze wykonanej, codziennej pracy i satysfakcję pod koniec każdego dnia. Dobrze jest mieć na uwadze, że wszelkie małe osiągnięcia składają się na te największe, o których marzymy. Kluczowe jest działanie zgodne z własnymi przekonaniami i przyjętym planem, korygowane uzyskanym doświadczeniem, czasem również odniesionymi porażkami.

Jakie masz porady/ wskazówki dla obecnych studentów, którzy wkraczają na rynek

Polecam rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Najlepiej kiedy pasja stanie się pracą i będzie to taka praca, z którą będziemy mogli związać się na dłużej. Efekty przyjdą z czasem. Ważne by nie robić tego, do czego nie ma się serca. Jeśli z jakiegoś powodu ukończysz studia, które nie dają satysfakcji, szukaj pracy zgodnej z własnymi zainteresowaniami i przekonaniem (pasja=hobby=praca). 

Jak wyobrażasz sobie współpracę Uniwersytetu Jagiellońskiego z absolwentami?

Organizacja spotkań studentów z absolwentami w ramach kół zainteresowań, podczas których będą oni mogli podzielić się swoimi doświadczeniami. Absolwenci, tam gdzie jest możliwe, w ich miejscach pracy, mogą udzielić wsparcia studentom w zakresie organizacji spotkań zapoznawczych, staży, praktyk itp. UJ z kolei mógłby ustanowić jakąś formę docenienia absolwentów zaangażowanych w takie działania, np. odznaka honorowa albo przez powołanie funkcji “Ambasadora absolwentów” UJ.  Ta inicjatywa może przyczynić się do promocji “marki”, głównie za granicą.

Polecamy również
Zlot Absolwentów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ z okazji 175-lecia jego istnienia! (21-23.11.2024)

Zlot Absolwentów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ z okazji 175-lecia jego istnienia! (21-23.11.2024)

Historie absolwentów: Bartłomiej Gaweł

Historie absolwentów: Bartłomiej Gaweł

Historie absolwentów: Bartłomiej Telejko

Historie absolwentów: Bartłomiej Telejko

Otwarty nabór na płatny staż naukowy 2024 w Joint Research Centre (Komisja Europejska)

Otwarty nabór na płatny staż naukowy 2024 w Joint Research Centre (Komisja Europejska)