Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Link do LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Link do Facebooka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje specjalisty w zakresie statystyki z umiejętnością analizy dużych baz danych na stanowisko badacza/badaczki

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje specjalisty w zakresie statystyki z umiejętnością analizy dużych baz danych na stanowisko badacza/badaczki

Zespół Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem pod kierunkiem prof. dr hab. med. Katarzyny Szczerbińskiej prowadzi badania epidemiologiczne z użyciem dużych baz danych dotyczących osób starszych i przewlekle chorych w ramach szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej. Pracownia regularnie publikuje w wiodących anglojęzycznych czasopismach medycznych.

Oferujemy niezwykle atrakcyjną pracę we współpracy z międzynarodową grupą badaczy z renomowanych ośrodków naukowych z Europy, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady oraz możliwość rozwoju naukowego w ramach projektu badawczego „Zindywidualizowana opieka nad osobami starszymi ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych” (ang. Individualized CARE for OLDer Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes; I-CARE4OLD) finansowanego z unijnego programu HORIZON 2020.

Celem projektu jest opracowanie i walidacja algorytmów prognostycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję do przewidywania wyników zdrowotnych i modyfikowania wpływu terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych u przewlekle chorych osób starszych. W tym celu zostaną wykorzystane istniejące bazy danych zawierające dane ponad 50 milionów pacjentów w krajach Europy i Ameryki Północnej. Rezultatem ma być e-platforma wspierająca lekarzy w procesie podejmowania decyzji klinicznych w odniesieniu do przewlekle chorych pacjentów.

Opis projektu znajduje się poniżej i na stronie: www.icare4old.eu, Twitter, LinkedIn.

Poszukujemy osoby do realizacji następujących zadań:

 • prowadzenie zaawansowanych analiz ilościowych dużych baz danych zdrowotnych i demograficznych, w tym modelowanie interwencji medycznych;
 • interpretacja wyników we współpracy z ekspertami w domenie zdrowia publicznego i medycyny;
 • harmonizacja baz danych na potrzeby prowadzonych zadań badawczych;
 • opracowanie wyników do publikacji;
 • współudział w przygotowaniu artykułów naukowych.

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie kierunkowe potwierdzone tytułem zawodowym magistra matematyki, fizyki, socjologii ze specjalizacją w zakresie analiz danych, lub magistra/inżyniera pokrewnej dziedziny;
 • umiejętność prowadzenia kompleksowych analiz statystycznych dużych zbiorów danych lub zbiorów o wielu zmiennych;
 • znajomość oprogramowania: SAS, R;
 • znajomość języka Python i bibliotek XGBoost lub LightGBM;
 • doświadczenie w zakresie modelowania interwencji medycznych;
 • znajomość SQL;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w międzynarodowych programach badawczych i przygotowanie raportów z analiz oraz tekstów do publikacji.

Ze względu na specyfikę stanowisko wymaga takich cech jak: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, elastyczność działania, solidność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Dodatkowym atutem kandydata, ale nie warunkiem koniecznym, będą:

 • doświadczenie w zakresie współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych w obszarze nauk o zdrowiu, potwierdzone wcześniejszym udziałem w programach badawczych lub publikacjami naukowymi;
 • znajomość zagadnień nauk społecznych i medycznych, preferowana w obszarze badań nad wielochorobowością i osobami starszymi;
 • znajomość metod badań jakościowych, preferowane doświadczenie w prowadzeniu analiz wyników badań jakościowych z zastosowaniem programów do analizy tego typu danych (np. MAXQDA);
 • znajomość oprogramowania: IBM SPSS Statistics; - wiedza z zakresu wizualizacji danych i przygotowywania raportów (np. w programie PowerBI);
 • znajomość podstaw w zakresie uczenia maszynowego;
 • zainteresowanie rozwojem naukowym.

Warunki zatrudnienia: 

umowa o pracę na czas określony maksymalnie do końca trwania projektu (do 31 maja 2025), poprzedzona standardową umową na okres próbny. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na pełen etat oraz otrzyma atrakcyjne wynagrodzenie uwzględniające wysokie kwalifikacje oraz umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim.

Wymagane dokumenty:

 • CV w wersji elektronicznej, w formacie PDF (do 5 MB).
 • List motywacyjny, w formacie PDF.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów (w jednym pliku – w formacie PDF) na adres e-mail: violetta.kijowska@uj.edu.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja-imię i nazwisko”
Termin składania dokumentów: 31 lipca 2022, do godziny 12:00

Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu:
prof. dr hab. med. Katarzyna Szczerbińska
Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem, Katedra Epidemiologii i Medycyny
Zapobiegawczej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (online lub stacjonarnie). Uniwersytet Jagielloński zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

W przypadku odrzucenia podania kandydata, złożona przez niego dokumentacja zostanie zniszczona po zakończeniu procedur wyboru zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych.

Informacja o projekcie

Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Europejska przyznała budżet 5.832.551 Euro (w tym 392.341 Euro dla UJCM) na realizację międzynarodowego projektu naukowo-badawczego o akronimie I-CARE4OLD. Wniosek został oceniony niezwykle wysoko – otrzymał 100% punktów. Koordynatorem projektu jest dr Hein van Hout z VUMC w Amsterdamie, a kierownikiem polskiego zespołu prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, kierująca Pracownią Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem UJCM. Projekt będzie realizowany przez 4 lata do maja 2025 roku. Pełna nazwa projektu brzmi: „Zindywidualizowana opieka nad osobami starszymi ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych” (ang. Individualized CARE for OLDer Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes; I-CARE4OLD).

Celem projektu jest opracowanie i walidacja algorytmów prognostycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję do przewidywania wyników zdrowotnych i modyfikowania wpływu terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych u osób starszych przebywających w domach i w placówkach opiekuńczych. W tym celu zostaną wykorzystane istniejące bazy danych zawierające dane ponad 50 milionów osób w kilku krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Rezultatem ma być poprawa procesu podejmowania decyzji klinicznych w odniesieniu do przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku dzięki zastosowaniu wysokiej jakości, walidowanych na poziomie międzynarodowym, algorytmów predykcyjnych dotyczących trajektorii choroby i wyników leczenia. Jednym z zadań ma być przygotowanie międzynarodowej e-platformy dla pracowników opieki zdrowotnej, zwłaszcza lekarzy, umożliwiającej programowanie leczenia w oparciu o wspomniane modele predykcji.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć stronie https://www.icare4old.eu/

Gorąco zachęcamy do śledzenia postępów i wyników projektu na:

Polecamy również
Zjazd Absolwentów UJ 14-15.09.2024. Spotkajmy się w Krakowie!

Zjazd Absolwentów UJ 14-15.09.2024. Spotkajmy się w Krakowie!

Ukończyłeś/aś kierunek związany z finansami? Plastic Omnium rekrutuje do International Finance Graduate Program!

Ukończyłeś/aś kierunek związany z finansami? Plastic Omnium rekrutuje do International Finance Graduate Program!

Webinar dedykowany absolwentom i absolwentkom UJ: `Communication skills. How they can help you succeed`

Webinar dedykowany absolwentom i absolwentkom UJ: `Communication skills. How they can help you succeed`

Otwarty nabór na staż naukowy w Joint Research Centre (Komisja Europejska)

Otwarty nabór na staż naukowy w Joint Research Centre (Komisja Europejska)