Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obserwuj nas w serwisie LinkedIn

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki Nr ref UP/ZKD/25/2021

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki Nr ref UP/ZKD/25/2021

Rada Narodowego Centrum Nauki organizuje konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych;
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów;
 • analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach;
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
 • przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami;
 • udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową;
 • prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN;
 • prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców;
 • współpraca z Radą NCN;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej stopnia doktora w zakresie nauk humanistycznych, społecznych,
  o sztuce;
 • znajomości przepisów regulujących działalność NCN;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i mowie;
 • co najmniej 4-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych;
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego;
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • umiejętności planowania zadań i organizowania czasu pracy, dyspozycyjności;
 • umiejętności współdziałania i komunikatywności;
 • wysokiej kultury osobistej i asertywności;
 • nienagannej postawy etycznej;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę administracyjną w obszarze zarządzania nauką
  w prężnie rozwijającej się instytucji i w ambitnym zespole;
 • udział w polskich i międzynarodowych wydarzeniach naukowych;
 • możliwość rozwijania umiejętności;
 • udział w szkoleniach w kraju i za granicą;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietu sportowego;
 •  przyjazne i nowoczesne miejsce pracy w centrum Krakowa;

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć z zatrudnieniem w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych;
 • skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
 • skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo
  i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 27 grudnia 2021 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje o konkursie, w tym:

 • regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin;
 • akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki;
 • materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki  dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu: kancelaria@ncn.gov.pl.

Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje specjalisty w zakresie statystyki z umiejętnością analizy dużych baz danych na stanowisko badacza/badaczki
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje specjalisty w zakresie statystyki z umiejętnością analizy dużych baz danych na stanowisko badacza/badaczki
Biuro Karier UJ poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. badań
Biuro Karier UJ poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. badań
Do 28 lutego trwa nabór zgłoszeń do X edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald
Do 28 lutego trwa nabór zgłoszeń do X edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłasza nabór na stanowiska Głównego specjalisty
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłasza nabór na stanowiska Głównego specjalisty