Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Link to LinkedIn

Web Content Display Web Content Display

Link to Facebook

Web Content Display Web Content Display

Historie absolwentów: Bartłomiej Gaweł

Historie absolwentów: Bartłomiej Gaweł

„Wydaje mi się, że nie należy się obawiać zmian, nawet jeśli wydają się niekomfortowe i są ogromnie wymagające i stresujące, przynajmniej na początku.”

  • Imię i nazwisko: Bartłomiej Gaweł
  • Miejsce zamieszkania: Trondheim, Norwegia
  • Stanowisko pracy: R&D Project Leader at The Quartz
  • Ukończony kierunek na UJ: Studia matematyczno-przyrodnicze, Wydział Chemii

Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie ze studiów na Uniwersytecie

Studiowałem na studiach matematyczno-przyrodniczych od 1999 roku, przede wszystkim na wydziale chemii, na którym kontynuowałem naukę na studiach doktoranckich. Najlepsze wspomnienie ze studiów dotyczy życia osobistego, bo właśnie w tamtym czasie poznałem moją żonę. Same studia także wspominam bardzo dobrze, szczególnie atmosferę nauki i wszystkie kreatywne osoby, które wówczas poznałem. Zajęcia były bardzo ciekawe i rozwijające, mieliśmy bowiem do czynienia z różnymi przedmiotami, w moim przypadku była to nie tylko chemia, ale także matematyka, fizyka i biologia. Mieliśmy także dużo czasu na wymianę myśli i realizację różnorakich pomysłów, co było bardzo motywujące.

Jak rozpoczęła się twoja kariera zawodowa i czy były jakieś decydujące wydarzenia?

Co do mojej kariery zawodowej, to pracę rozpocząłem w zasadzie już na studiach. Po pierwsze udzielałem korepetycji, co pomagało reperować budżet studencki i, jak sądzę, jest praktykowane nadal. Stawiałem też pierwsze kroki w pracy dla korporacji ABB, biorąc udział w projekcie studenckim. Pracowałem tam kilka godzin w tygodniu i postrzegam tamten czas  jako przełomowe wydarzenie, które pozwoliło mi poznać świat poza uczelnią i doświadczyć jak wygląda praca w  międzynarodowej firmie. To była cenna nauka dla mnie. Jakiś czas później wspólnie z żoną podjęliśmy decyzję o wyjeździe z Polski i  spróbowaniu sił w nieznanym środowisku.

 

Jak wykształcenie przyczyniło się do rozwoju Twojej kariery zawodowej?

Uniwersytet Jagielloński zaoferował mi duże możliwości rozwoju. Na studiach przyrodniczych, jak moje, miałem kontakt z fizyką i matematyką, co dało mi dużą swobodę i szeroką wiedzę. Po wyjeździe do Norwegii i rozpoczęciu pracy dołączyłem do nieco innych projektów, byłem więc zmuszony dokształcić się w niektórych dziedzinach, miałem jednak gruntowną wiedzę teoretyczną nabytą podczas studiów.  Praca, którą wykonuję obecnie wymaga wiedzy technicznej, umiejętności administrowania budżetem projektu i kompetencji komunikacyjnych. Są to kompetencje, które stale rozwijam.

A teraz opowiedz nam o swojej obecnej pracy. Czym się teraz zajmujesz?

W tym momencie pracuję jako kierownik projektów w zespole badań i rozwoju w  firmie Edi Quartz Corp  w Trondheim i zajmuję się koordynowaniem projektów badawczo-rozwojowych, współfinansowanych przez rząd norweski. Uczestniczę również w projektach wewnętrznych firmy. Są to głównie projekty obejmujące rozwój  nowych produktów i dotyczą nie tylko jakości, ale także technologii wytwarzania.

Jakie są teraz twoje największe wyzwania?

Tak jak już wcześniej wspomniałem, wyzwanie stanowi ciągłe nabywanie umiejętności technicznych, umożliwiające współpracę z innymi zespołami.  Niezbędna jest wiedza i zrozumienie, jak przebiegają procesy technologiczne i nad tym właśnie pracuję.

Jak wygląda życie i praca w mieście kraju, w którym mieszkasz?

W tej chwili mieszkam w Trondheim, w środkowej Norwegii. Mieszka się tutaj  dobrze i wygodnie, wszystko jest dobrze zorganizowane i jest bardzo spokojnie.

Jeśli chodzi o łączenie rodziny i pracy, można je pogodzić znacznie łatwiej niż w Polsce. Pracuje się troszkę mniej, bo 7,5 godziny, przedszkola, szkoły, świetlice są otwarte dłużej, nawet 9 godzin, więc jest można swobodniej wykorzystać czas po pracy.

Ogromnym plusem mieszkania w Norwegii, a mieszkamy tutaj już 15 lat,  jest środowisko naturalne i niezwykła przyroda dookoła. Największym minusem zaś,  powszechnie znanym, jest wysokość cen w tym kraju. Owszem, trzeba przyznać, że zarobki są również wyższe, niemniej życie jest ogólnie bardzo drogie. No i zimą jest zimno i ciemno, a lato nie jest gorące, ale do tego można przywyknąć. Sam preferuję raczej umiarkowane temperatury, więc mi to odpowiada.

Jaka jest twoja definicja sukcesu?

Sukces zawodowy rozumiem przez znalezienie miejsca dla siebie, w firmie, w której się pracuje, no i jest się docenianym. Istotnym jest, żeby praca zawodowa nie odbywała się kosztem rodziny czy hobby i o to dbam. Balans musi być zachowany.

Jakie masz porady lub wskazówki dla obecnych studentów, którzy wkraczają na rynek pracy?

 

Wydaje mi się, że nie należy się obawiać zmian, nawet jeśli wydają się niekomfortowe i są ogromnie  wymagające i stresujące, przynajmniej na początku. Ważna jest również taka otwartość na to, czego doświadczamy i wiedza czym się chcemy zajmować lub wykluczyć czego nie  chcemy robić na pewno. Kluczowe i bardzo rozwojowe jest to, żeby poznać różnorodne branże. Wtedy wybór jest po prostu większy.

Jak wyobrażasz sobie współpracę Uniwersytetu z absolwentami?

Myślę, że wspólna przeszłość, czyli studia na UJ mogłyby stanowić fundament do pielęgnowania kontaktów między absolwentami. To z kolei mogłoby się przekładać na wspólne inicjatywy wspierające obecnych studentów, budowanie sieci networkingowej, mentoring, a nawet zapraszanie do odbywania staży i praktyk.Byłaby to z pewnością szansa na budowanie współpracy Alma Mater z absolwentami.

Recommended
Historie Absolwentów: Jarek Zalewski

Historie Absolwentów: Jarek Zalewski

Historie Absolwentów: Milena Litwiniuk

Historie Absolwentów: Milena Litwiniuk

Zlot Absolwentów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ z okazji 175-lecia jego istnienia! (21-23.11.2024)

Zlot Absolwentów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ z okazji 175-lecia jego istnienia! (21-23.11.2024)

Historie absolwentów: Bartłomiej Telejko

Historie absolwentów: Bartłomiej Telejko