Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Link to LinkedIn

Web Content Display Web Content Display

Link to Facebook

Web Content Display Web Content Display

Historie Absolwentów: Agata Łotowska

Historie Absolwentów: Agata Łotowska

"Musimy pamiętać, że organizację tworzą ludzie. Produkty czy usługi będące ich tworem również tworzą ludzie. A co za tym idzie - na początku, w środku i na końcu każdego procesu biznesowego jest człowiek. A człowiek to zbiór kompetencji merytorycznych oraz emocji. Wchodząc do organizacji człowiek nie wyłącza emocji. Dlatego tak wielką pracą dla managerów jest zyskanie umiejętności zarządzania sobą i ludźmi."

Imię i nazwisko: Agata Łotowska

Miejsce zamieszkania: Warszawa, Polska

Stanowisko pracy: Executive Coaching Manager

Kierunek ukończony na UJ: Zarządzanie (zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia w biznesie) ; Wszechnica UJ (szkoła trenerów, szkoła coachów)


Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim?

Bardzo dobrze wspominam cały okres pracy nad pracą dyplomową, którą przygotowywałam z profesor Justyną Bugaj. To był czas, kiedy już miałam dużo wiedzy teoretycznej, byłam na stażu zawodowym. Pani Justyna dawała nam bardzo wartościowe i konkretne wsparcie, dzięki czemu pisanie pracy sprawiało mi dużo przyjemności, bo czułam wewnętrznie, że piszę o tym, co chcę robić w życiu zawodowo. To duża przyjemność mieć pierwsze uczucie, że jest się ambasadorem pewnej wiedzy. Życzę każdemu, żeby z takim uczuciem kończył studia.

Jak rozpoczęła się Twoja kariera zawodowa? Jakie były w niej decydujące wydarzenia?

Zawsze wewnętrznie wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Nie miałam tylko sprecyzowane, w jakiej roli. Z początku chciałam połączyć pracę z ludźmi z moją drugą pasją - pisaniem. Moim pierwszym wyborem było dziennikarstwo, na które się nie dostałam. Drugim wyborem była socjologia, która w dalszym kierunku ukierunkowała się na biznes i pracę z ludźmi w biznesie.

Jak wykształcenie przyczyniło się do rozwoju Twojej kariery zawodowej?

Moja droga zawodowa jest bardzo przemyślana i ukierunkowana, ponieważ odpowiednio dobierałam zakresy wykształcenia (socjologia w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia w zarządzaniu, trenerstwo, coaching) i ścieżki zawodowej (rekruter, headhunter, coach, psycholog biznesu). Najważniejszym w mojej pracy jest to (co zawsze powtarzam), że pracuję z ludźmi w biznesie a nie obok ich. Moim celem jest bycie partnerem dla biznesu i wskazywanie środka między fokusem na ludzi a fokusem na cel biznesowy.

Opowiedz nam o swojej obecnej pracy. Co teraz robisz?

W obecnej pracy zarządzam zespołem Coachingu i Komunikacji Wewnętrznej w departamencie HR. Pracuję w międzynarodowym wydawnictwie, w części biznesowej odpowiadającej za świadczenie usług z zakresu Digital Marketingu dla klientów zewnętrznych. Ta branża równa się pracą z młodymi ludźmi, nastawionymi na rozwój, nowe technologie i styl pracy, którzy jednocześnie łączą i stawiają zdrowe granice na polach: pasje, życie prywatne i życie zawodowe. Jest to pokolenie, które rozwinęło swoje kompetencje i role biznesowe w zawrotnym tempie. Mamy trzydziestoletnich (a czasem młodszych) managerów, którzy zarządzają już dużymi zespołami i ważnymi celami biznesowymi. Moją rolą jest wspieranie kadry managerskiej oraz pracowników w rozwoju zawodowym w ramach kompetencji interpersonalnych, jak również wsparcie na poziomie pracy z emocjami towarzyszącymi w pracy. Dzięki pracy wewnętrznych coachów, dobierane formuły rozwoju są spersonalizowane i bezpośrednio odpowiadają na potrzeby danej osoby. Efektywność rozwoju w takim wypadku wzrasta dwukrotnie a nawet szybciej w przypadku managerów lub pracowników, którzy są otwarci i gotowi na indywidualny rozwój i współpracę z coachem. Jestem przekonana, że rola psychologa w biznesie (w moim przypadku coacha i psychologa w biznesie) będzie na przestrzeni najbliższych lat rolą ważną w każdej organizacji. Cieszę się, że moja firma zainwestowała w taką formę rozwoju i wsparcia pracowników i jest pod tym kątem innowacyjna na skalę krajową.

Jakie są teraz Twoje największe wyzwania?

Przez ostatnie lata na globalnym rynku pracy, a wręcz już na etapie edukacji, pojawił się trend przeinwestowania w kompetencje techniczne czy merytoryczne na niekorzyść kompetencji interpersonalnych. W wyniku tego mamy obecnie fenomenalnych ekspertów, którzy mają luki kompetencyjne w zakresie komunikacji, współpracy, delegowania zadań, pracy w zespołach i tym podobne. Nie nazwałabym tego wyzwaniem, ale polem do pracy dla właśnie takich osób jak ja, które w organizacji uzupełniają te kompetencje oraz wzmacniają liderów i pracowników. Musimy pamiętać, że organizację tworzą ludzie. Produkty czy usługi będące ich tworem również tworzą ludzie. A co za tym idzie - na początku, w środku i na końcu każdego procesu biznesowego jest człowiek. A człowiek to zbiór kompetencji merytorycznych oraz emocji. Wchodząc do organizacji człowiek nie wyłącza emocji. Dlatego tak wielką pracą dla managerów jest zyskanie umiejętności zarządzania sobą i ludźmi.

Jak wygląda życie i praca w mieście/kraju w którym mieszkasz?

Mieszkam w Warszawie, ale pracuję z pracownikami z całej Polski, w tym z Poznania, Bydgoszczy, Krakowa, Torunia czy Wrocławia. Jest to dla mnie ogromna nauka - jak różni jesteśmy w zależności od części Polski, z której pochodzimy. A co za tym idzie, jak patrzymy na biznes lub podchodzimy do stylu własnej pracy. Co do Warszawy, mam poczucie, że to miasto ma tyle twarzy ile mieszkańców i ich podejście do życia. Dosłownie! Ja to miasto widzę jako zielone i przestronne, pełne parków i z możliwością dojazdu już prawie w każde miejsce na rowerze, na przykład do pracy. Mnie Warszawa kojarzy się również ze stylem pracy, gdzie wyjście na lunch czy kawę w sprawach zawodowych, w środku dnia, nie jest niczym dziwnym. Gdzie naturalnym jest wyjście rano lub popołudniu na zajęcia sportowe. Dla mnie osobiście Warszawa to prawdziwie zdrowe połączenie pracy z życiem.

Jaka jest Twoja definicja sukcesu?

Zawsze powtarzam moim współpracownikom, że mają pracować i żyć tak, by w wieku 80 lat robiąc szybkie podsumowanie przeszłości przybić sobie piątkę i powiedzieć "było dobrze". I taka jest moja definicja sukcesu.

Jakie masz porady/wskazówki dla obecnych studentów, którzy wkraczają na rynek pracy?

Odpowiedz sobie na pytania: w jakiej firmie chcesz pracować (małej, dużej, o formalnym lub nieformalnym stylu zarządzania, itp.), jakimi wartościami kierujesz się w życiu i pracy, co daje ci radość w życiu zawodowym i dąż do tego. A jeżeli nie znasz jeszcze odpowiedzi na to pytanie, próbuj! Od tego są staże, stanowiska juniorskie. Pamiętaj, że praca to kontrakt obustronny. Dostajesz coś od pracodawcy, ale dajesz też coś od siebie. Pokora i zdobywanie doświadczeń krok po kroku aż dojdziesz do mistrzostwa to właściwy kierunek. Chcąc od razu mieć wszystko odbieramy sobie przyjemność odkrywania.

Jak wyobrażasz sobie współpracę Uniwersytetu Jagiellońskiego z absolwentami?

Myślę, że studenci powinni mieć możliwość rozmowy z coachem o swoich planach. Indywidualną godzinę na plan na siebie.

Recommended
Anniversary Jagiellonian University Alumni Meeting 14-15.09.2024. Let's meet in Cracow!

Anniversary Jagiellonian University Alumni Meeting 14-15.09.2024. Let's meet in Cracow!

Historie absolwentów: Roman Husarski

Historie absolwentów: Roman Husarski

Historie absolwentów: Krzysztof Ptak

Historie absolwentów: Krzysztof Ptak

Historie absolwentów: Marcin Muraszew

Historie absolwentów: Marcin Muraszew