Menu

Wsparcie dla otwierających działalność gospodarczą z projektu CERIecon

12 October 2017

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie gorąco zaprasza wszystkich posiadających pomysł na biznes, zwłaszcza oparty o rozwiązanie innowacyjne ekonomicznie, technologicznie bądź społecznie, do skorzystania z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu CERIecon współrealizowanego przez Izbę wraz z Urzędem Miasta Krakowa a dofinansowanego z programu INTERREG Central Europe. W projekcie wziąć mogą udział także osoby już prowadzące firmę a chcące ją rozwinąć szerzej, zoptymalizować, ulepszyć, poprawić wyniki jej działalności.

W ramach projektu otwierane jest właśnie centrum wsparcia dla osób rozpoczynających i planujących w przyszłości rozpocząć własną działalność oraz już ją rozwijających (tzw. Playpark), w ramach którego będą oni mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń, opieki mentorów oraz wyjazdów na wymiany zagraniczne i sesje pitchingowe.

Zgłoszenia należy nadesłać do 23 października na adres e-mail msp@um.krakow.pl na formularzu zgłoszeniowym, który wraz z szerszymi informacjami znaleźć można na stronie:  http://www.iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/700-wsparcie-dla-otwierajacych-dzialalnosc-gospodarcza-z-projektu-ceriecon-2.html .

W przypadku pytań  kontaktować się można także z Agnieszką Czubak (tel. 12 428 92 54; aczubak@iph.krakow.pl).

Zachęcamy do zainteresowania!