Menu

BiNoZ poszukuje doktorantów zainteresowanych realizacją prac doktorskich w ramach projektów badawczych

24 May 2017

Poszukujemy DOKTORANTÓW zainteresowanych realizacją prac doktorskich w ramach projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską:

„ Molekularne wskaźniki osteoinduktywnych materiałów ”
(projekt NCN 2017-2020)

Celem projektu jest zbadanie aktywacji czynników transkrypcyjnych oraz szlaków
sygnalizacji komórkowej inicjujących i regulujących procesy kościotworzenia w
ludzkich komórkach macierzystych szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej, hodowanych
na kościotwórczych materiałach implantacyjnych.
Projekt oferuje stypendium doktoranckie w wysokości 2 500 PLN/miesiąc na okres
36 miesięcy (niezależnie od uzyskania stypendium naukowego).


„ Inżynieria i funkcjonalizacja systemów kontrolowanego uwalniania
substancji bioaktywnych z Pelargonium sidoides w leczeniu ognisk
zapalnych spowodowanych paradontozą” (projekt M-ERA.NET 2017-2019)


Celem projektu jest inżynieria systemów biodegradowalnych, które przylegając do
śluzówki dziąsła dostarczają miejscowo naturalne substancje czynne leczące
przyzębie. Konstrukty będą testowane w hodowlach ludzkich komórek macierzystych
szpiku kostnego, więzadła okołozębowego i tkanki tłuszczowej.
Projekt oferuje dwa stypendia doktoranckie, każde w wysokości 2 000 PLN/miesiąc
na okres 15 miesięcy (niezależnie od uzyskania stypendium naukowego).


Warunkiem starania się o stypendia doktoranckie w ramach ww. projektów jest rozpoczęcie
(lub kontynuacja) studiów III stopnia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie w
roku akademickim 2017/2018.


Zgłoszenia osób zainteresowanych pracami doktorskimi w projektach (krótki list motywacyjny,
CV, ewentualne referencje) należy przesyłać drogą elektroniczną do 30 czerwca 2017 roku
do dr hab. Anny M. Osyczki ( anna.osyczka@uj.edu.p l) lub dr. hab. Grzegorza Tylko
(grzegorz.tylko@uj.edu.pl). Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne z
początkiem września 2017 roku (egzamin na studia III stopnia na Wydziale BiNoZ UJ w
Krakowie planowany jest w dniu 13 września 2017).