Menu

Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł

28 April 2017

Sekcja Karier UJ oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają na 3-dniowe zajęcia, które są przeznaczone dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Program warsztatu obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes oraz uwarunkowania rynkowe.
 

Zakres tematyczny warsztatu:

  •     planowanie, wyznaczanie celów i zarządzanie czasem
  •     bilans własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
  •     elementy biznes planu,
  •     analiza szans i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia,
  •     formalności związane z rejestracją firmy
  •     instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości


Udział w zajęciach pozwala na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Jest to pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać pracując na własny rachunek.

 

22-24 maja 2017 r. (poniedziałek, wtorek i środa)

godz. 10:00 - 14:00

siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, Sala Spotkań Grupowych 006, parter

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

ZAPISY:
- wyślij e-mail o tytule "WUP firma" na adres: zapisy.bk@uj.edu.pl (w treści podaj swoje imię i nazwisko, nr telefonu, wydział, kierunek, rok ukończenia studiów) i czekaj na potwierdzenie.