Menu

Konferencja "Działania uczelni na rzecz relacji z absolwentami oraz doskonalenia oferty kształcenia ustawicznego"

19 November 2015

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w konferencji "Działania uczelni na rzecz relacji z absolwentami oraz doskonalenia oferty kształcenia ustawicznego", która odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej.

PROGRAM KONFERENCJI:
10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników 11.00-11.10 Otwarcie konferencji
11.10 - 11.30 Program Absolwent jako szansa na realne więzi uczelni z absolwentami I pracodawcami
- dr Beata Pachnowska, Dział Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
11.30 - 11.50 Narzędzia Programu Absolwent - mgr Katarzyna Pałys, Dział Obsługi Projektów Rozwojowych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
11.50 -12.10 Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego - rozwiązania wypracowane w ramach projektu Kuźnia Kadr 6 - dr Sylwia Wrona, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
12.10 -12.30 Walidacja uczenia się pozaformalnego I nieformalnego w szkołach wyższych - dr Leszek
Cybulski, Dział Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
12.30 - 12.45 przerwa kawowa
12.45 - 12.55 Wdrażanie Programu Alumni UJ na Uniwersytecie Jagiellońskim - dr Piotr Rapciak, Sekcja Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego
12.55 - 13.30 Nauka dla biznesu - Biznes dla nauki - nowe formy współpracy badawczo-rozwojowej - Kamil Kipiel, Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. (CTTMPT)
13.30 - 14.00 Ciągły rozwój zawodowy - dlaczego I jak się rozwijać? - Maciej Kocurek, Prezes Zarządu
Wszechnicy UJ
14.00 - 14.30 lunch
14.30 - 16.00 blok pytań i odpowiedzi dla zainteresowanych wdrożeniem produktów finalnych Kuźni Kadr 6 i Kuźni Kadr 7. Konsultacje indywidualne:
1.    dr Leszek Cybulski nt.: Uznawanie efektów kształcenia/potwierdzanie efektów uczenia się
2.    zespół Kuźni Kadr 7 nt.: Użyteczność I efektywność metod badania losów zawodowych I potrzeb absolwentów
3.    dr Sylwia Wrona nt.: Wdrażanie produktu Kuźni Kadr 6 na uczelni - doświadczenia i dobre praktyki
4.    dr Beata Pachnowska nt.: Wdrażanie produktu Kuźni Kadr 7 na uczelni - doświadczenia i dobre praktyki